ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Οδηγός «κατάκτησης» του Δημοτικού: Γνώσεις και συναισθήματα που θα αποκτηθούν ανά τάξη.

Post by: 24/09/2023 0 comments

Οι γονείς πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για να μπορούν να διαχειριστούν το πώς και ποια νέα δεδομένα θα επεξεργαστεί ο «σκληρός δίσκος» των παιδιών τους.

Διαβάστε τι θα «εισπράξουν» (σε επίπεδο γνώσης και διαχείρισης συναισθημάτων) τα παιδιά μας, διαβαίνοντας την πόρτα του δημοτικού σχολείου.

ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Στην Α’ τάξη το παιδί έρχεται αντιμέτωπο με νέες μαθησιακές συνθήκες όπως είναι το οργανωμένο σχολικό περιβάλλον της τάξης (π.χ θρανία) η μεθοδική διδασκαλία των γνώσεων, οι κανόνες της τάξης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τους κανονισμούς του  κέντρου μας, και η μελέτη των μαθημάτων και με υπευθυνότητα.

Πρωταρχικός μας στόχος, είναι η ομαλή μετάβαση του παιδιού από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό και γι’ αυτό φροντίζουμε το κλίμα να είναι πρωτίστως φιλικό όσο και διδακτικό, καλλιεργούμε σχέσεις αγάπης, σεβασμού, κατανόησης, και ενισχύουμε την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση του παιδιού.

Σχετικά με τον προφορικό λόγο, στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, ο μαθητής γνωρίζει σταδιακά να συμμετέχει σε συζητήσεις, να διατυπώνει τη γνώμη του, να διηγείται αληθινές ή φανταστικές ιστορίες χρησιμοποιώντας τα ρήματα στο σωστό χρόνο, να περιγράφει ανθρώπους, πράγματα και καταστάσεις και να εκφράζει όσα σκέφτεται και νιώθει.

Θα μάθει να αρθρώνει, να προφέρει και να τονίζει σωστά τις λέξεις καθώς και να χρησιµοποιεί σωστά τους γραµµατικούς τύπους.

Ως προς την ανάγνωση, ο μαθητής στην πρώτη δημοτικού μαθαίνει να διαβάζει αναγνωρίζοντας τη σχέση φθόγγων και γραμμάτων. Αρχικά, θα μάθει να διαβάζει προτάσεις και έπειτα μικρά κείμενα, να τα κατανοεί, να αντλεί πληροφορίες από αυτά αλλά και να μεταφέρει το νόημα τους με απλό τρόπο.

Θα μάθει να αναλύει τις λέξεις σε συλλαβές και να τις ανασυνθέτει. Άμεσα συνδεόμενα είναι μεταξύ τους η ανάγνωση με τη γραφή. Θα ξέρει να τηρεί τις αποστάσεις μεταξύ των λέξεων, αλλά και να χρησιμοποιεί ορισμένα σημεία στίξης όπως τελείες, κόμμα και ερωτηματικό. Εκτός από αυτό, ο μαθητής εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του, σχηματίζει προφορικά και γραπτά βασικές προτάσεις, αντιλαμβάνεται το ρόλο του ρήματος και χρησιμοποιεί το ουσιαστικό σαν υποκείμενο και αντικείμενο.

Στα Μαθηματικά, το παιδί θα μάθει να διαβάζει, να γράφει ,να διατάσσει τους φυσικούς αριθµούς µέχρι το 100, να μετρά 1-1 μέχρι το 20, να απαγγέλλει προφορικά 2-2 τους αριθμούς µέχρι το 10 και το 20 και να διαβάζει τα αριθµητικά σύµβολα. Θα εκτελεί τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης µε αριθµούς που δεν ξεπερνούν το 20, θα βρίσκει τον προηγούµενο και τον επόµενο ενός αριθµού και θα αναλύει σε αθροίσµατα τους αριθµούς µέχρι το 5.

Ο μαθητής αποκτά μία πρώτη επαφή  µε τις έννοιες του μήκους, του χρόνου, της μάζας και του χρήματος καθώς και να διακρίνει τα γεωμετρικά μοτίβα και σχήματα (τετράγωνο, τρίγωνο, κύβος, πυραμίδα).

ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Στη Γλώσσα της Β’ Δημοτικού ο μαθητής ξέρει να μετατρέπει ένα κόμικ σε συνεχές κείμενο και ένα συνεχές κείμενο σε διάλογο. Είναι σε θέση να οργανώσει μία ιστορία με αρχή, μέση και τέλος, να γράψει ένα σημείωμα, ένα παραμύθι, μία πρόσκληση, μια ευχετήρια κάρτα, έναν κατάλογο ,να περιγράψει ένα πρόσωπο, να γράψει μία επιστολή ή μια μικρή αγγελία και να φτιάξει μία αφίσα. Ως προς τη γραμματική και την ορθογραφία, μαθαίνει τη διάκριση μονοσύλλαβων, δισύλλαβων, τρισύλλαβων και πολυσύλλαβων λέξεων, τα δίψηφα φωνήεντα και σύμφωνα, τα τελικά και διπλά σύμφωνα, τους κανόνες συλλαβισμού, τα διαλυτικά, το ενωτικό, τον διπλό τόνο και την απόστροφο, τα υπόλοιπα σημεία στίξης και το ρήμα είμαι. Εξασκείται στην κλίση αρσενικών ουσιαστικών σε -ας, σε -ης, σε -ος, στην κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε -α, σε -η, σε -ου και στην κλίση ουδετέρων ουσιαστικών σε -μα, σε -ο και -ι. Μαθαίνει τα κύρια και κοινά ουσιαστικά, το επίθετο και τα παραθετικά του, τα ρήματα σε -αίνω και -ένω, σε -εύω και -ώνω και το ρήμα έχω. Μαθαίνει να σχηματίζει μετοχές, να διακρίνει από τις καταλήξεις το γένος του ουσιαστικού, να κλίνει τα ρήματα στον Παρατατικό και Αόριστο χρόνο, να αναγνωρίζει χρονικούς και τοπικούς προσδιορισμούς. Εντός της σχολικής χρονιάς ο μαθητής θα μάθει το υποκείμενο, το ρήμα και το κατηγόρημα, τη λειτουγία του συνδετικού ρήματος στη σύνταξη, τις απλές προτάσεις και τη σύνδεση προτάσεων με το και. Επίσης, θα μάθει να εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο το λεξιλόγιό του.

Στα Μαθηματικά, μαθαίνει να διαβάζει, να απαγγέλλει, να γράφει και να διατάσσει τους φυσικούς αριθµούς µέχρι το 1000, να εκτελεί τις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασµού µε αριθµούς που δεν ξεπερνούν το 100.. Ο μαθητής είναι σε θέση να εφαρµόζει τη διαδικασία µέτρησης µήκους και επιφανειών µε µονάδες µέτρησης, να εξασκείται στη µέτρηση χρόνου, χρήµατος και µάζας. Στη γεωμετρία ο μαθητής εξασκείται στη σχεδίαση, αναπαραγωγή σχηµάτων και αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά των σχηµάτων αυτών, να καθορίζει σηµεία και να σχεδιάζει ευθύγραµµα τµήµατα και ευθείες. Αναγνωρίζει τις παράλληλες και κάθετες ευθείες, διακρίνει τα στερεά όπως τον κύβο, το ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο, τον κύλινδρο και τη σφαίρα.

ΓΙΑ ΤΗΝ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σχετικά με τη γραμματική και το συντακτικό, ο μαθητής στην τρίτη κατά σειρά τάξη του Δημοτικού εμπεδώνει τη δομή της πρότασης της μορφής Υ-Ρ-Α, τις ελλειπτικές και επαυξημένες προτάσεις, διακρίνει με ευκολία τα ουσιαστικά από τα ρήματα, μαθαίνει την Ενεργητική και Παθητική Φωνή, τα βοηθητικά ρήματα είμαι και έχω στην Οριστική Ενεστώτα, την Προστακτική Ενεστώτα και Αορίστου. Εξασκείται στην ορθογραφία των ρημάτων σε -ίζω, σε -ώνω, σε -άβω, μαθαίνει τον τονισμό των μονοσύλλαβων λέξεων, τους κανόνες του τελικού -ν, τα παραθετικά των επιθέτων, τη χρήση της αποστρόφου και τα σχήματα λόγου, τα χρονικά επιρρήματα, τις προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες, τις μετοχές ενεργητικής φωνής, τον ευθύ και πλάγιο λόγο, τα επιφωνήματα, τα υποκοριστικά και τα αριθμητικά επίθετα. Ως προς το λεξιλόγιο, ο μαθητής αναγνωρίζει τη σημασία νέων λέξεων, μαθαίνει τις σύνθετες, τις ομώνυμες, συνώνυμες και αντίθετες λέξεις, σχηματίζει οικογένειες λέξεων και παράγωγες λέξεις. Τέλος, εξασκείται στην κυριολεκτική και μεταφορική σημασία λέξεων ή φράσεων σε ένα κείμενο.

Στο μάθημα των Μαθηματικών μαθαίνει να διατάσσει αριθµούς µέχρι το 10.000, να εκτελεί τις πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης αριθµών που δεν ξεπερνούν το 1.000. Να αναγνωρίζει τα κλάσµατα και τους δεκαδικούς αριθµούς και εξοικειώνεται µε τον αλγόριθµο του πολλαπλασιασµού και της διαίρεσης φυσικών αριθµών. Εκτός από αυτά, χρησιµοποιεί τις µονάδες µέτρησης µήκους, χρόνου και µάζας, αναγνωρίζει ένα µοτίβο και διαπιστώνει ότι η διαδικασία επανάληψης συνεχίζεται επ’ άπειρον. Εξασκείται στην περιγραφή, αναπαραγωγή και σχεδιασµό γεωµετρικών σχηµάτων και στερεών σωµάτων καθώς και στην εφαρµογή τεχνικών σχεδίασης κάθετων ευθειών µε τη βοήθεια των γεωµετρικών οργάνων. Μαθαίνει τις έννοιες, κορυφή, ορθή γωνία και έδρα και εξασκείται στην κατασκευή συµµετρικών σχηµάτων ως προς άξονα. Στα προβλήματα θα ξέρει να κάνει δοκιµές και επαληθεύσεις, να ξεχωρίζει τα δεδοµένα και τα ζητούµενα ,να επιλέγει τα αναγκαία για την επίλυσή του και να προβλέπει την απάντηση του .Επίσης, μαθαίνει να προσθέτει και να αφαιρεί δεκαδικούς αριθµούς µέχρι δύο δεκαδικά ψηφία, να εφαρµόζει τις συνηθισµένες τεχνικές εκτέλεσης των πράξεων της πρόσθεσης και της αφαίρεσης µε τριψήφιους ή τετραψήφιους αριθµούς, µε ή χωρίς κρατούµενα και να εκτελεί διαιρέσεις µε µονοψήφιο διαιρέτη. Τέλος, εξοικειώνεται µε την αντιµεταθετική και την προσεταιριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασµού, ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση και μαθαίνει τον κανόνα των µηδενικών, για να κάνει πράξεις µε το 10, το 100 ή το 1.000.

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ο μαθητής μαθαίνει να αφηγείται μια περιπέτεια, να συνθέτει παραμύθια, να περιγράφει πρόσωπα, κτίρια και καταστάσεις και να αναγνωρίζει τα ενημερωτικά, λογοτεχνικά, εγκυκλοπαιδικά κείμενα. Έπειτα, κατανοεί τον τρόπο µε τον οποίο ο συγγραφέας χρησιµοποιεί τα γλωσσικά µέσα, για να προκαλέσει τις εντυπώσεις που θέλει. Εξοικιώνεται με την κλίση ρημάτων β’ συζυγίας (που λήγουν σε -ώ με τόνο) στην Ενεργητική και Παθητική Φωνή και σε όλες τις εγκλίσεις. Μαθαίνει τα αποσιωπητικά, τη διπλή παύλα, την παρένθεση και το κόμμα, τα ανισοσύλλαβα αρσενικά και ουδέτερα ουσιαστικά σε -μα, τα προπαροξύτονα αρσενικά σε -ος, τα θηλυκά σε -α και -η και τα οδυέτερα σε -ος. Διακρίνει τα επίθετα από τις μετοχές, τη χρήση των ουσιαστικών ως συμπληρώματα άλλων ουσιαστικών και αναγνωρίζει τα επιφωνήματα. Μαθαίνει το επίθετο ο πολύς, η πολλή, το πολύ, τη λειτουργία του επιθέτου και τα παραθετικά. Εξοικειώνεται με την ορθογραφία ρημάτων και μετοχών, μαθαινει τον τονισμό του πού-που και του πώς-πως, τις συντομογραφίες, τα αρκτικόλεξα και το αχώριστο μόριο α (αν-). Επίσης, αναγνωρίζει τις χρονικές προτάσεις, τους ειδικούς συνδέσμους, τη δομή της πρότασης Υ-Ρ-Κ, το ασύνδετο σχήμα, τις ελλειπτικές και σύνθετες προτάσεις. Εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του, παράγει ρήματα από ονόματα, σχηματίζει οικογένειες λέξεων και αναγνωρίζει τη σημασία των λέξεων στον μεταφορικό λόγο.

Τα τεταρτάκια στα Μαθηματικά μαθαίνουν να διαβάζουν, να γράφουν και να διατάσσουν αριθµούς µέχρι το 1.000.000. Μαθαίνουν  να εκτελουν τις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασµού και της διαίρεσης φυσικών αριθµών που δεν ξεπερνούν το 1000. Εξασκούνται στις πράξεις µε δεκαδικούς αριθµούς και δεκαδικά κλάσµατα. Εξοικειώνονται με τη µέτρηση µήκους, επιφάνειας, χρόνου, χρήµατος, µάζας, σε απλές µετατροπές µονάδων µέτρησης και με τις προσθέσεις και αφαιρέσεις µε συµµιγείς αριθµούς. Επιπλέον, διαπιστώνουν την ύπαρξη απλών αριθµητικών και γεωµετρικών µοτίβων. Εργάζονται µε τη βοήθεια οργάνων στην χάραξη παράλληλων και κάθετων ευθειών, στο σχεδιασµό γεωµετρικών σχηµάτων και στον υπολογισµό περιµέτρου απλών σχηµάτων. Τέλος κατανοούν διαισθητικά την έννοια του εµβαδού και κατασκευάζουν συµµετρικά σχήματα ως προς τον άξονα.

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η Πέμπτη, θεωρείται από τις πιο δύσκολες τάξεις του Δημοτικού για κάποιους. Όχι αδίκως κατά τη γνώμη μου αφού πολλοί εκπαιδευτικοί επιλέγουν να μη χρησιμοποιήσουν καθόλου τα σχολικά βιβλία των Μαθηματικών ή κάποιοι δεν ακολουθούν κατά γράμμα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στέκονται πιο επιφυλακτικοί. Παρ’ όλα αυτά, ένα πεμπτάκι  ως προς την ανάγνωση, διαβάζει σιωπηρά για να ανακοινώσει το περιεχόµενο του κειµένου σε άλλους ή µεγαλόφωνα µε ορθή άρθρωση, τόνο και χρωµατισµό της φωνής, µε τρόπο που να δείχνει ότι κατανόησε ό,τι διάβασε. Μελετά το κείµενο είτε ως σύνολο για την απόκτηση µιας γενικής εικόνας, είτε επιλεκτικά για την ανεύρεση συγκεκριµένων στοιχείων και χρησιµοποιεί την αναγνωστική του δεξιότητα ως γενική δεξιότητα µάθησης. Σχετικά με τη γραμματική, ο μαθητής επαναλαμβάνει τους χρόνους του ρήματος και τις εγκλίσεις, εξασκείται στην κλίση σύνθετων ρημάτων με εσωτερική αύξηση, την κλίση των θηλυκών ουσιαστικών σε -ος, των επιθέτων σε -ης, -ης, -ες, σε -ής, -ιά, -ί και σε -ύς, -ιά, -ύ. Μαθαίνει τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς του χρόνου, του τόπου και του τρόπου, τα παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων, συνειδητοποιεί τον ρόλο και τη λειτουργία των άρθρων (οριστικών και αόριστων) και επαναλαμβάνει τα αριθμητικά επίθετα, τα αρκτικόλεξα και τις συντομογραφίες. Σε αυτή την τάξη δίνεται μεγάλη έμφαση και στο συντακτικό. Ο μαθητής μαθαίνει να αναγνωρίζει τις εξαρτημένες προτάσεις όπως τις χρονικές, τις υποθετικές και τις αιτιολογικές, τα είδη των ανεξάρτητων προτάσεων όπως τις τελικές και τις αποτελεσματικές προτάσεις. Διακρίνει τη διαφορά ονοματικών και ρηματικών φράσεων, μαθαίνει την απρόσωπη σύνταξη, την ενεργητική και παθητική σύνταξη και επαναλαμβάνει τον ευθύ και πλάγιο λόγο. Τέλος, εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του, κατανοεί τη σημασία σύνθετων ή ξένων λέξεων καθώς και των παροιμιών.

Σύμφωνα με το σχολικό πρόγραμμα των Μαθηματικών ,ο μαθητής ξέρει να απαγγέλλει, να διαβάζει, να γράφει και να διατάσσει φυσικούς µέχρι το 1.000.000.000, καθώς επίσης κλασµατικούς και δεκαδικούς αριθµούς, να εκτελεί τις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασµού και της διαίρεσης φυσικών, κλασµατικών και δεκαδικών αριθµών. Υπολογίζει τα πολλαπλάσια του 2, 3, 4, 5, …, 10 και μαθαίνει ποιοι αριθµοί διαιρούνται µε το 2, το 5 και το 10. Είναι σε θέση να περιγράφει και να επεκτείνει απλά αριθµητικά και γεωµετρικά µοτίβα, να χαράζει γεωµετρικά σχήµατα µε τη βοήθεια οργάνων, να υπολογίζει τις περιµέτρους και τα εµβαδά βασικών γεωµετρικών σχηµάτων, καθώς και το µήκος ενός κύκλου. Μαθαίνει την ονοµασία γωνιών και τριγώνων, τα ταξινοµεί και να τα κατασκευάζει και εξασκείται στην κατασκευή αναπτυγµάτων απλών στερεών. Τέλος, μαθαίνει να διατυπώνει προβλέψεις και να υπολογίζει το µέσο όρο.  Ένα από τα νέα μαθήματα της Ε’ Δημοτικού είναι η Φυσική στην οποία το παιδί μαθαίνει ότι τα υλικά σώµατα έχουν κοινές χαρακτηριστικές ιδιότητες (µάζα, όγκο, πυκνότητα), σχηµατίζει µια πρώτη αντίληψη για τις µακροσκοπικές ιδιότητες της ύλης. Γνωρίζει να περιγράφει µε ενιαίο τρόπο τα ηλεκτρικά φαινόµενα, αναγνωρίζει την κίνηση ως ένα βασικό χαρακτηριστικό των υλικών σωµάτων, περιγράφει τη κίνηση των σωµάτων και διακρίνει τα οξέα από τις βάσεις.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ο μαθητής επιλέγει και διαβάζει κείµενα, µε τα οποία δεν είναι εξοικειωµένος, διαµορφώνει βαθµιαία θετική, αλλά και κριτική στάση απέναντι στο βιβλίο και γίνεται σταδιακά ένας ανεξάρτητος και επαρκής αναγνώστης, που χαίρεται την ανάγνωση. Επιπλέον, εξοικειώνεται µε στοιχεία δοµής και περιεχοµένου των λογοτεχνικών κειµένων, εξηγεί το νόηµα κειµένων µε απαιτητική σύνταξη, λεξιλόγιο και νοηµατική δοµή και εξοικειώνεται διαισθητικά µε απλά κείµενα νεωτερικής λογοτεχνίας. Γράφει µικρά κείµενα και χρησιµοποιεί σαφείς, σύνθετες περιόδους, µε υποτακτική σύνδεση και νοηµατική συνοχή, κειµενικούς δείκτες για τη σύνδεση φράσεων, παραγράφων και νοηµατικών ενοτήτων, δηλαδή συνδετικές λέξεις και φράσεις όπως: γι’ αυτό, έτσι, ενώ, ύστερα από όλα αυτά κτλ. Σχετικά με τη γραμματική, ο μαθητής επαναλαμβάνει τους χρόνους του ρήματος και τις εγκλίσεις, εξοικειώνεται με τη κλίση θηλυκών ουσιαστικών σε -ος και -η (πληθ. σε -εις), επιθέτων σε -ης, -ης, -ες, σε -ων, -ουσα, -ον και σε -ύς, -εία, -ύ. Επαναλαμβάνει τις ελλειπτικές, απλές, επαυξημένες, υποθετικές, αιτιολογικές, χρονικές, τελικές και αποτελεσματικές προτάσεις, τους χρονικούς και τοπικούς προσδιορισμούς και τα παραθετικά. Αναγνωρίζει τις εναντιωματικές προτάσεις και εξοικειώνεται με τις λειτουργίες της γενικής πτώσης. Τέλος, ως προς το συντακτικό, κατανοεί πλήρως την ενεργητική και παθητική σύνταξη, την απρόσωπη σύνταξη, τα μεταβατικά και αμετάβατα ρήματα, τον ευθύ και πλάγιο λόγο, καθώς και την παρατακτική και υποτακτική σύνδεση.

Στα Μαθηματικά, ξέρει ποιοί αριθµοί διαιρούνται µε 2, 3, 4, 5, 9, 10 και 25 και εξοικειώνεται με την ανάλυση φυσικών αριθµών σε γινόµενο πρώτων παραγόντων και δυνάµεις αριθµών. Σταθεροποιεί τις γνώσεις του σχετικά µε τις συµβατικές µονάδες µήκους, µάζας, χρόνου, επιφάνειας και χωρητικότητας, εξοικειώνεται µε τις χρήσης των µετρήσεων στην καθηµερινή ζωή και διατυπώνει έναν κανόνα για κάποιο απλό αριθµητικό ή το γεωµετρικό µοτίβο.  Εξασκείται στη συλλογή και καταγραφή των δεδοµένων ενός προβλήµατος, στην κατασκευή πινάκων δεδοµένων και γραφικών παραστάσεων (ραβδογράµµατα, ιστογράµµατα), στη µετατροπή προφορικών ή γραπτών περιγραφών δεδοµένων σε γραφικές παραστάσεις και αντιστρόφως και στη διατύπωση προβλέψεων για την εξέλιξη ενός φαινοµένου. Εξοικειώνεται µε την έννοια του διατεταγµένου ζεύγους και μαθαίνει να υπολογίζει το µέσο όρο. Μαθαίνει την απλή µέθοδο των τριών, κατανοεί και εφαρµόζει τις έννοιες του λόγου, της αναλογίας και του ποσοστού. Τέλος, λύνει απλές εξισώσεις µε τη βοήθεια του ορισµού των πράξεων οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση του για την μετέπειτα πορεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Γιώργος Σαρλής, εκπαιδευτικός, Διά…λόγου Τέχνη

Πηγή: pinakio.blogspot.gr / eirinika.gr

Φωτό από: https://gr.depositphotos.com

Η ιστοσελίδα έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Διαβάστε τους όρους χρήσης
Show Buttons
Hide Buttons