ΕΜΠΝΕΥΣΗ, ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ

10 εδάφια από την Αγία Γραφή για το άγχος και το φόβο στην ψυχή.

Post by: 02/10/2020 0 comments

Όλοι ανησυχούμε και έχουμε άγχος. Νιώθουμε ανασφάλεια για τη δουλειά μας, ανησυχούμε για το μέλλον των παιδιών μας, για την υγεία μας, για τα οικονομικά μας. Οι λύσεις που μας προτείνουν οι ειδικοί είναι πολλές: ψυχοθεραπεία, διαλογισμό, γιόγκα, τάι-τσι, φαρμακευτικά σκευάσματα, θεραπευτικά βότανα, χαλαρωτικά τσάγια… Όλες μπορούν να μας βοηθήσουν – άλλες πολύ, άλλες λιγότερο – να διαχειριστούμε το άγχος και τους φόβους που νιώθουμε στην καθημερινότητά μας.

Υπάρχει, όμως, και μια άλλη λύση, που αιώνες τώρα μας βοηθάει στις δύσκολες στιγμές μας: η πίστη. Να, λοιπόν, που και η Αγία Γραφή παραθέτει εδάφια για την αντιμετώπιση του άγχους.

Αυτά είναι 10 εδάφια από την Αγία Γραφή που μπορούν να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε καλύτερα το άγχος και το φόβο στην ψυχή μας.

 

Κατά Ματθαίον 6: 27-29

«Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρῖνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων.»

«Κι έπειτα, ποιος από σας, όσο άγχος κι αν έχει, όση προσπάθεια κι αν καταβάλει, μπορεί να προσθέσει ένα πήχη στο ανάστημά του; και γιατί τόσο άγχος και αγωνία για το ντύσιμό σας; Δείτε τα αγριόκρινα πώς μεγαλώνουν. Δεν κοπιάζουν, ούτε γνέθουν. Όμως, σας λέω τούτο, ούτε ο ίδιος ο Σολομώντας, με όλη του τη βασιλική μεγαλοπρέπεια, δεν φόρεσε ποτέ ένα τόσο υπέρλαμπρο ρούχο.»

 

Ψαλμοί 6: 3-5

«ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι ἀσθενής εἰμι· ἴασαί με, Κύριε, ὅτι ἐταράχθη τὰ ὀστᾶ μου, καὶ ἡ ψυχή μου ἐταράχθη σφόδρα· καὶ σύ, Κύριε, ἕως πότε; ἐπίστρεψον, Κύριε, ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου, σῶσόν με ἕνεκεν τοῦ ἐλέους σου.»

«Eλέησέ με, Kύριε, επειδή είμαι σωματικά και ψυχικά ασθενής· γιάτρεψέ με, Κύριε, γιατί η ψυχή μου είναι ταραγμένη· αλλά, κι εσύ, Κύριε, ως πότε θα είσαι μακριά μου; Επίστρεψε και λύτρωσε την ψυχή μου· σώσε με, με το έλεος και την φιλευσπλαχνία σου.»

 

Κατά Λουκάν 24: 38-39

 «καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διατί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι· ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα.»

«Και τους είπε: γιατί είστε αγχωμένοι; γιατί ανεβαίνουν αμφιβολίες στις καρδιές σας; Δείτε τα χέρια μου και τα πόδια μου (που έχουν σημάδια από καρφιά), για να πιστέψετε ότι είμαι εγώ· ψηλαφήστε με τα χέρια σας και δείτε·  ένα πνεύμα δεν έχει σάρκα και οστά, όπως βλέπετε εμένα να έχω.»

 

Ησαΐας 35: 4

«παρακαλέσατε, οἱ ὀλιγόψυχοι τῇ διανοίᾳ· ἰσχύσατε, μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ ὁ Θεὸς ἡμῶν κρίσιν ἀνταποδίδωσι καὶ ἀνταποδώσει, αὐτὸς ἥξει καὶ σώσει ἡμᾶς.»

«Παρηγορηθείτε και μην αγχώνεστε εσείς οι φοβισμένοι· μείνετε δυνατοί και μη φοβάστε· ο Θεός θα έρθει με δικαιοσύνη και θα ανταποδώσει· θα έρθει και θα μας σώσει όλους!»

 

Κατά Ιωάννην 14: 27

«Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω.»

«Σας αφήνω την ειρήνη, τη δική μου, αληθινή ειρήνη. Όχι όπως δίνει ο κόσμος. Ας μην ταράζεται από ανησυχία η καρδιά σας και μη δειλιάζει.»

 

Ιερεμίας 17: 8

«καὶ ἔσται ὡς ξύλον εὐθηνοῦν παρ᾿ ὕδατα, καὶ ἐπὶ ἰκμάδα βαλεῖ ῥίζαν αὐτοῦ καὶ οὐ φοβηθήσεται ὅταν ἔλθῃ καῦμα, καὶ ἔσται ἐπ᾿ αὐτῷ στελέχη ἀλσώδη, ἐν ἐνιαυτῷ ἀβροχίας οὐ φοβηθήσεται καὶ οὐ διαλείψει ποιῶν καρπόν.»

«Αυτός θα μοιάζει σαν δέντρο που μεγαλώνει και καρποφορεί κοντά στο νερό, γιατί απλώνει τις ρίζες του σε υγρό χώμα και δεν φοβάται τον καύσωνα. Τα κλαδιά του θα είναι πυκνά και ακόμα και σε περίοδο ανομβρίας δεν θα φοβηθεί και δεν θα σταματήσει ποτέ να δίνει καρπούς.»

 

Κατά Ματθαίον 6: 34

«Μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον· ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς· ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία αὐτῆς.»

«Μην ανησυχείτε και φροντίζετε διαρκώς για το αύριο. Γιατί το αύριο θα φροντίσει μόνο του για τα δικά του. Αρκούν τα βάσανα της σημερινής μέρας.»

 

Ψαλμοί 117: 5-6        

«ἐκ θλίψεως ἐπεκαλεσάμην τὸν Κύριον, καὶ ἐπήκουσέ μου εἰς πλατυσμόν. Κύριος ἐμοὶ βοηθός, καὶ οὐ φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος.»

«Μέσα στη θλίψη μου, επικαλέστηκα τον Κύριο και με άκουσε, χαρίζοντάς μου ανακούφιση. Με τον Κύριο στο πλάι μου, τι κακό να φοβηθώ ότι μπορεί να μου κάνει ένας άνθρωπος;»

 

Προς Φιλιππησίους 4: 6-7

«μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν. καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.»

«Μην αγχώνεστε διαρκώς και μην μεριμνάτε. Κάντε γνωστά τα αιτήματά σας στο Θεό, με ευγνωμοσύνη μέσα από τις προσευχές σας. Και η ειρήνη του Θεού, που υπερέχει κάθε νου, θα φρουρήσει την καρδιά, το μυαλό και την ψυχή σας, μέσω του Ιησού Χριστού.»

 

Ψαλμοί 58: 17

«ἐγὼ δὲ ᾄσομαι τῇ δυνάμει σου καὶ ἀγαλλιάσομαι τὸ πρωΐ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐγενήθης ἀντιλήπτωρ μου καὶ καταφυγή μου ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου.»

«Εγώ όμως θα υμνώ τη δύναμή σου και το πρωί θα δοξάζω με αγαλλίαση το έλεός σου. Γιατί Εσύ υπήρξες προστάτης μου και καταφύγιό μου τις ημέρες της θλίψης μου.»

Η ιστοσελίδα έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Διαβάστε τους όρους χρήσης
Show Buttons
Hide Buttons